Home » Laatste nieuws » Bezoek boilerfabriek OEG in Duitsland

Bezoek boilerfabriek OEG in Duitsland

Op zaterdag 18 oktober 2014 heb ik met collega installateur Dhr van der Spruit een bezoek gebracht aan de boilerfabriek  te Liemen in Duitsland van OEG. Na de Solar-technologieseminar volgde een rondleiding door de fabriekshal om het  boilerproductie van dichtbij te aanschouwen. Het middag programma bestond uit een uitleg over de verder ontwikkelde 4flex Solarbuizen en de warmtegeleidingstechniek van de 4plus collectoren.  Tijdens een gezellig diner werd de dag nog eens uitgebreid doorgenomen en extra ervaringen uitgewisseld. Al met al een zeer goed georganiseerde dag.

OEG bezeok Duitsland

Scroll To Top