Home » Houtpellets

Houtpellets


Natuurlijke warmte

Houtpellets worden hoofdzakelijk gemaakt van zaagafval van de houtverwerkende industrie. Het zijn kleine samengeperste houten staafjes die dienen te voldoen aan de strenge DIN Plus of EN Plus A1 normen. Deze normen betreffen verbrandingswaarde, vochtigheidsgehalte, asopbrengst, verontreinigingen, afmetingen, soortelijk gewicht, stof, enzovoorts. Kies altijd en uitsluitend voor gecertificeerde EN Plus A1 kwaliteit houtpellets.

Voordelen Houtpellets:

 • Enorm besparen op de energierekening (t.o.v. aardgas, propaan, olie en warmtepomp)
 • Klimaatneutraal – CO2 neutraal – In balans met de natuur – echt duurzaam
 • Gemakkelijk verwerkbare grondstof met constante kwaliteit
 • Prijzen niet gekoppeld aan die van fossiele brandstoffen
 • Onafhankelijk van politiek en energiemonopolisten
 • Meerdere houtpellet leveranciers in Nederland – gezonde concurrentie en marktontwikkeling
 • Pellets zijn altijd leverbaar, hout wordt op een natuurlijke wijze weer aangemaakt.
 • Pellets kunnen gemakkelijk lokaal geproduceerd worden.
 • Pellets zijn een brandstof met toekomst.

Enkele vuistregels:  

 • De energie-inhoud van houtpellets is 5 kWh per kilo.
 • 1 m3 gas heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud als 1,8 kilo houtpellets.
 • 1 liter stookolie heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud als 2 kilo houtpellets.
 • 2 liter propaan heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud 3 kilo houtpellets.
 • Goede houtpellets geven minder dan 0,5% as.
 • Pellets wegen ongeveer 650 kg/m3.
 • Het soortelijke gewicht is 1,2 kg/dm3.

Aanlevering Houtpellets

Productie van houtpellets

Houtpellets kunnen los geleverd worden in zakjes. Deze zakjes kunnen manueel in het pelletreservoir gestort worden. Houtpellets kunnen ook in Big-Bags geleverd worden. Als er sprake is van een zaksilo of een gebouwde brandstofopslag kan toelevering ook plaatsvinden met een tankauto. Vanuit de tankauto worden de pellets door middel van een slang direct in uw opslag geblazen. Snel, schoon, gemakkelijk en zonder stof of gevaar.

Scroll To Top